Her kurumun kendine ait bir işleyişi ve bu işleyişi yürütecek kaynakları vardır. Eğer elektronik ortamdaki bilgilerin korunması için bu kaynaklar ya da kurumdaki bilgi güvenliği bilgi düzeyi yeterli değilse, İŞORTAK, kurum adına güvenlik denetimi hizmetlerini yerine getirmektedir. Tüm elektronik sistemler ve web uygulamaları bilinen güvenlik açıkları doğrultusunda taranır, belirlenir ve bunların kapatılabilmesi için gerekenler çıkarılır.

Kurumun dış penceresi olan web siteleri ve kurumun içerisindeki tüm sistemler periyodik olarak tarama işleminden geçirilir ve en değerli varlık olan bilgi ve zamanın korunumu için gereken önlemler belirlenir. Bunlar bir sürece oturtulur ve bu süreç sayesinde kurumdaki bilgi güvenliği farkındalık ve bilgi düzeyi de artırılır. İster her ay, ister 3 ayda bir, siz ne zaman isterseniz, yanınızdayız...