Sızma (Penetrasyon) testleri, yaygın bilginin aksine güvenlik açıklarının belirlenmesi değil, onun bir adım sonrası olan bu açıkları kullanarak sistemlerde neler yapılabildiğinin belirlenmesi hizmetidir. Piyasada bir çok firmanın güvenlik açıklıklarını belirleyerek oluşturduğu raporların aksine, İŞORTAK, Sızma Testleri hizmetinde bu açıklıklardan ne gibi bir fayda sağlanabileceğini ortaya çıkarmaktadır.

İŞORTAK, elektronik güvenlik açıklıkları belirlenip kapatıldıktan sonra, otomatik yazılımlarla bulunamayan açıklıkları ve bunların kullanılabilip kullanılamadığını Sızma Testleri ile belirlemektedir. İnsan faktörünün önemli olduğu ve açıklıklardan hangi seviyede fayda sağlanılacağını gösteren bu çalışma, bilgisayar korsanlarının elektronik sistemlerinizi kullanarak işinize ne gibi zararlar verebileceğinin bir örneğini oluşturmaktadır.